Khoảnh Khắc

Tài nguyên

Các thành viên

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Web Liên Kết

  Tin Giáo Dục

  Array

  Mẫu đề thi THPT QG 2017

  Kế hoạch chuyên môn th1ng 10 2014-2105

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Đăng Chiến (trang riêng)
  Ngày gửi: 16h:59' 04-10-2014
  Dung lượng: 5.3 KB
  Số lượt tải: 3
  Số lượt thích: 0 người
  SỞ GD & ĐT BÌNH PHƯỚC
  TRƯỜNG CẤP 2-3 ĐĂNG HÀ
  KEÁ HOAÏCH CHUYEÂN MOÂN TUAÀN
  Naêm hoïc 2013-2014
  "Chủ đề: + THCS "" Chăm ngoan học giỏi"""
  " + THPT "" Thanh niên với tình bạn, tình yêu và gia đình"""
  Tuaàn 8 :(Töø ngaøy 06 thaùng 10 naêm 2014 ñeán ngaøy 12 thaùng 10 naêm 2013)
  Thứ Ngày Nội dung công việc Người thực hiện Biện pháp thực hiện Ghi chú
  2 6/10 Kiểm Tiến độ chương trình Chiến "KT Lịch BG,SĐB,PPCT"
  3 7/10 Kiểm tra HSGA giáo viên Chiến Kiểm tra từng nội dung của HSGA
  4 8/10 Dự giờ thăm lớp Chiến Nhận xét rút kinh nghiệm
  5 9/10 Sinh hoạt tổ chuyên môn định kỳ Toàn trường Thao giảng- dự giờ
  6 10/10 Sắp bố trí lại học phụ đạo Chiến Sắp xếp lớp PC GV giảng dạy
  7 11/10 Hoàn tất hồ sơ xin giấy phép PĐ Chiến Theo quy định của Sở
  Tuaàn 9 :(Töø ngaøy 13 thaùng 10 naêm 2014 ñeán ngaøy 18 thaùng 10 naêm 2014)
  Thứ Ngày Nội dung công việc Người thực hiện Biện pháp thực hiện Ghi chú
  2 13/10 Duyệt GA các tổ trưởng Chiến K.tra Ndung phương pháp trong GA.
  3 14/10 Kiểm tra sổ ghi tên ghi điểm Chiến "KT vào điểm, chất lượng điểm"
  4 15/10 Giảng dạy bình thường GV Toàn trường Thực hiện theo TKB
  5 16/10 Thi tốt nghiệp lớp TCCT Chiến Tại TTCT Bù Đăng
  6 17/10 Thi tốt nghiệp lớp TCCT Chiến Tại TTCT Bù Đăng
  7 18/10 Dự giờ thăm lớp Chiến Nhận xét rút kinh nghiệm
  Tuaàn 10 :(Töø ngaøy 20 thaùng 10 naêm 2014 ñeán ngaøy 25 thaùng 10 naêm 2014)
  Thứ Ngày Nội dung công việc Người thực hiện Biện pháp thực hiện Ghi chú
  2 20/10 Thi GV giỏi đợt 1 "Chiến, GV đăng kí" Dự giờ nhận xét tiết dạy
  3 21/10 Thi GV giỏi đợt 1 "Chiến, GV đăng kí" Dự giờ nhận xét tiết dạy
  4 22/10 Thi GV giỏi đợt 1 "Chiến, GV đăng kí" Dự giờ nhận xét tiết dạy
  5 23/10 Lập kế hoạch thi HSG vòng trường Chiến "Lập KH,DSHS,DSGV ra đềchấm thi"
  6 24/10 Sinh hoạt tổ chuyên môn định kỳ Toàn trường Thao giảng- dự giờ
  7 25/10 Duyệt đề thi HSG vòng trường BGH Duyệt theo ma trận
  Tuaàn 11 :(Töø ngaøy 27 thaùng 10 naêm 2014 ñeán ngaøy 01 thaùng 11 naêm 2014)
  Thứ Ngày Nội dung công việc Người thực hiện Biện pháp thực hiện Ghi chú
  2 27/10 Thi GV giỏi đợt 1 "Chiến, GV đăng kí" Dự giờ nhận xét tiết dạy
  3 28/10 Thi GV giỏi đợt 1 "Chiến, GV đăng kí" Dự giờ nhận xét tiết dạy
  4 29/10 Phân công GV làm coi thi Chiến Theo quy chế
  5 20/10 Tập huấn tại sở Elerning Chiến Phổ biến đến đâu thực hành đến đó
  6 31/10 Nhận báo cáo Các bộ phận Theo biểu mẫu
  7 1/11 Giảng dạy bình thường GV Toàn trường Thực hiện theo TKB
  Duyeät cuûa Hieäu Tröôûng NGÖÔØI LAÄP


  Nguyễn Đăng Chiến
  Nhận xét hoạt tuần
  Ưu điểm………………………………………………………………………………………………………………….
  …………………………………………………………………………………………………………………………….
  …………………………………………………………………………………………………………………………….
  …………………………………………………………………………………………………………………………….
  Hạn Chế:………………………………………………………………………………………………………………….
  …………………………………………………………………………………………………………………………….
  …………………………………………………………………………………………………………………………….
  Hướng Khắc phục …………………………………………………………………………………………………….
  …………………………………………………………………………………………………………………………….
  …………………………………………………………………………………………………………………………….
  …………………………………………………………………………………………………………………………….
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓


  Giải Trí